Vittnesmål

“Man leker med ord som barnen känner igen och är intresserade av.”
Cindy, mamma till Robin 2 år

“Barn lär sig läsa genom att de känner igen ord och delar av ord.”
Robert, pappa till Auguste 20 mån.

“Istället för att ljuda sig igenom ordet lär sig barnet känna igen ordet.”
“Julia kände igen 12 ord vid 8 mån ålder.”

Rita, mamma till Julia 10 mån

“Min dotter Sienna fick sina första lappar med ord när hon fyllde 2 år. 6 veckor senare kunde hon 46 st ord. Ytterligare 6 veckor senare kunde hon mer än 100 ord. Hon lärde sig 3-4 ord dag 1. Dessa ord repeterades dag 2. Dag 3 kunde hon dessa ord och vi började med nya ord. Ca varannan eller var tredje dag repeterade vi de gamla orden . Totalt lekte vi med orden ca 1-3 minuter, 1-4 gånger om dagen.”
Susanne, mamma till Sienna 2 år.

”Jag visade Astrid ca 20 ord vid fem tillfällen under en vecka. Därefter kunde hon 18 av orden.”
Mari, mamma till Astrid 3 år och 2 mån.